Uppbyggnadsbeskärning

Med hjälp av lämplig handsåg, sekatör och stege kan man själv utföra en uppbyggnadsbeskärning.

Ett träd som står fritt har möjlighet att växa och breda ut sig åt alla håll. Men ett träd som växer i en stad eller trädgård måste ofta samsas om utrymmet med fordon, byggnader eller andra träd. Trädets krona och grenar har inte alltid plats att breda ut sig obegränsat och kan behöva styras med hjälp av beskärning.

Ett träd kan också naturligt ha en svag eller dålig grenuppbyggnad och kan behöva få hjälp att utveckla sin krona balanserat och stabilt.

Att rätta till strukturella svagheter eller styra trädets växtsätt är något som bör göras medan trädet ännu är ungt då beskärningsingreppen blir mindre och skonsammare.

Beskärningen bör påbörjas när trädet har etablerat sig på sin växtplats (vanligtvis efter två till tre år) och bör göras regelbundet de första tio åren.

Med hjälp av lämplig handsåg, sekatör och stadig stege kan man själv utföra en uppbyggnadsbeskärning. Beskärningen kan med fördel göras under sommaren men när kronan är avlövad framträder kronans uppbyggnad tydligare.

 

Målsättning

Tänk igenom hur du vill att ditt träd ska se ut och växa i framtiden. På ett friväxande träd vill man ofta ha en rak genomgående stam med jämnt fördelade sidogrenar då det är den optimala formen för ett stabilt träd. Därför bör man ta bort eventuella dubbeltoppar, alltför starkväxande sidogrenar samt för tätt sittande sidogrenar. I vissa fall krävs att man tar hänsyn till trädsortens specifika växtsätt.

Grundregler i en uppbyggnadsbeskärning

Det är viktigt att veta hur man lägger ett beskärningssnitt. Skär alltid tillbaka till en tillväxtpunkt och lämna inte några stumpar (se vidare: Nya Beskärningsboken, kapitlet Beskärningens grunder).

  • Börja med att ta bort döda eller skadade grenar.
  • Korsande eller skavande grenar bör avlägsnas.
  • Hindra trädet från att utvecklas i oönskad riktning genom att skära tillbaka till en gren som växer åt önskat håll.
  • Ta god tid på dig och ta ofta ett steg tillbaka och titta.
  • Beskär lite varje år och vänta för att se hur kronan utvecklas.

Övriga artiklar

Passande tjänster