Det ställs höga krav på stadens grönytor – de ska vara vackra, funktionella och säkra. Stora träd är ett viktigt inslag i dessa miljöer och högt värderade av många.

Konsultering

Det ställs höga krav på stadens grönytor – de ska vara vackra, funktionella och säkra. Stora träd är ett viktigt inslag i dessa miljöer och högt värderade av många.

Vi på Trädmästarna är specialiserade på alla typer av konsultuppdrag som rör, för miljön och för människor, värdefulla träd.

Jörg Roepcke är vår trädkonsult. Han är certifierad besiktningsman vars kompetens sträcker sig från bedömningar av enstaka träd fram till inventeringar av större områden för t ex trädvårdsplaner. Rådgivning, kartläggning av rötskador, riskträdsbedömning och trädvärdering är några av de tjänster som ingår i hans arbete.

”Efter ett mer tekniskt yrkesliv började jag under 90-talet med en utbildning inom miljö och landskap som förde mig in på arboristyrket. På mitt första trädvårdsföretag i Berlin bekantade jag mig med med de senaste metoderna för trädbesiktning.

Eftersom varje träd är unikt är inget besiktningsuppdrag sig likt och ofta behöver jag kunskaper från angränsande fackområden. Då kan jag utnyttja många av mina tidigare yrkeserfarenheter. I mitt arbete är det viktigt att kontinuerligt följa kunskapsutvecklingen inom trädvården – med hjälp av utbildning, konferenser och publikationer.

Att arbete och fritid har mycket gemensamt är en lyckad kombination. Jag tycker att en trädkonsults framgång alltid vilar på ett personligt intresse och engagemang för träd.”