Konsultering

Vårt arbetslag präglas av god sammanhållning och hantverksskicklighet där det stora naturintresset och fascinationen för träd förenar oss.

Trädmästarna utvecklades efter starten 1995 till ett trädvårdsföretag om ett 20-tal erfarna arborister. Det visade sig snart att tjugo medarbetare var den optimala storleken för oss, tillräckligt många för att ha kapaciteten att effektivt kunna utföra större trädvårdsuppdrag men samtidigt inte för många och där med riskera att tappa kontrollen över kvalité och säkerhet.