Stubbfräsning i Stockholm

Stubbfräsning är ett skonsamt sätt att avlägsna stubbar då bara marken omedelbart runt stubben påverkas. Vi utför stubbfräsning i Stockholms län.

Våra stubbfräsar tar sig fram nästan överallt och kan köras in genom 100 cm smala portar och grindar. Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor och känsliga ytor körs sönder. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas. Stubbfräsning ingår inte i priset för fällning utan skickas som separat offert och utförs vid ett senare tillfälle än fällningen. Installationer i stubbens närhet skall vara markerade. Vintertid då marken är frusen upphör vi med stubbfräsning. Vi har ett etablerat samarbete med Stump Solutions som är specialister inom stubbfräsning.

Vad kostar stubbfräsning?

Priset för stubbfräsning avgörs av ett antal faktorer: antalet stubbar, stubbarnas storlek inklusive höjd och diameter vid marknivå, vilket träslag det är, samt arbetsplatsens karaktär och framkomlighet, det vill säga hur stubben är placerad.

Vill du ha hjälp med att ta bort stubbar? Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Glöm inte att arbetskostnaden för stubbfräsning omfattas av RUT-avdraget.

Vad innebär stubbfräsning?

Stubbfräsning innebär att vi med hjälp av en maskin, en stubbfräs, skär sönder eller “fräser” ner stubben i småbitar tills den är under marknivå. Hur djupt vi behöver gå beror på vad du vill göra på platsen efteråt. T.ex. behöver vi gå djupare om du vill lägga plattor än om du vill ha gräsmatta ovanpå. Det som blir kvar efter stubbfräsningen är små flisor och spån. Stubbfräsning är mycket snabbare och mer effektivt än att ta bort stubben för hand, vilket oftast är ett besvärligt projekt. Stubbfräsning är också mycket mer skonsamt och kostnadseffektivt än att gräva upp stubben med grävmaskin.

Flis blir jordförbättrare

Under stubbfräsningen bildas en mängd flis som är uppblandat med jord och småsten. Detta flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare.

Luckra gärna upp rabatten och blanda fliset med befintlig jord. Tillsätt barkmull och/eller lite gödsel för att förbättra strukturen. Sprid ut fliset till ett ca 5 cm tjockt lager. Tänk på att inte skada rötter och att inte lägga jord och flis direkt mot stammen på träd eftersom det påverkar fukt- och syrehalten negativt.

Relaterade kategorier