Vi är arborister och har arbetat med modern trädvård sedan 1995. Vi erbjuder beskärning, fällning och plantering av träd i alla miljöer.

Trädvård under vintern

Vi är arborister och har arbetat med modern trädvård sedan 1995. Vi erbjuder beskärning, fällning och plantering av träd i alla miljöer.

Nu är vintern här på riktigt. Men även om naturen saktar ner under vinter så finns det gott om möjligheter att ta hand om träden och är en bra tid att i lugn och ro planera inför den korta och intensiva vårsäsongen. Nu kan vi titta och räkna på trädplanteringar och andra vårliga trädarbeten.

 

Kom ihåg att vinter är en bra tid att ta hand om dina träd

Nedan kan du läsa mer om vanliga åtgärder under vinterhalvåret.

Fruktträdsbeskärning

Beskärning av äppel- och päronträd görs traditionellt under vårvintern innan lövsprickning, blomning och fruktsättning. Flera av våra arborister är specialiserade på fruktträd och har Grönt kort. Se vårt infoblad om Fruktträdsbeskärning

 

DSC_3719

Sektionsfällningar

Ibland måste träd fällas och då är vintern en bra tid. Träden är i vila och därmed lätthanterliga. Veden är lättare utan sav och kronan blir lättare utan bladverket. Även risken att störa häckande fåglar är mindre än på våren. Trädgårdar och parker är inte lika känsliga under vinterhalvåret, speciellt om det är fruset och tjäle i marken.

 

DSC_3719

Hamlingar

Hamling görs med fördel under vinter och vår. Träden är i vila under beskärningen och stimuleras då till skottsättning vid lövsprickningen. Skotten har sedan hela växtsäsongen på sig att utvecklas och avmogna inför nästkommande vinter.

 

DSC_0201

Landskapsvård

Vintern är en bra tid att röja sly och gallra i naturområden som i igenväxta hagmarker och parkanläggningar – framförallt om det inte är så mycket snö. Även friställning av skyddsvärda träd görs med fördel under vintern.

 

jörg besiktigar bilder hemsidan feb 2009 143

Trädbesiktningar och trädinventeringar

Att besiktiga kronstrukturer och kronkondition görs lättast när träden är avlövade. Under vintern utför vi även trädinventeringar. Se Konsultering för mer information.

 

DSC_0022

Planering inför våren 2018

Vintern är en bra tid att i lugn och ro planera inför den korta och intensiva vårsäsongen. Nu kan vi titta och räkna på trädplanteringar och andra vårliga trädarbeten.

Vill du ha hjälp med dina träd?

Fyll i dina uppgifter i Offertförfrågan så kontaktar vi dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Trevlig vinter önskar Trädmästarna.

 

Nyheter25 augusti 2017 Lindbeskärning i Saltsjöbaden

Mitt uppe i det trevliga och sköna arbetet ”sommarbeskärning”. Barry beskär lind i Saltsjöbaden.

Se det på vår facebooksida
16 juni 2017 Beskärning av lindar på Skokloster

De ihåliga gamla parklindarna på skokloster är inte bara uppskattade av oss människor utan också av bla. starar, mesar, kajor, kattugglor och ekorrar. På uppdrag av SFV förlänger vi lindarnas liv genom ståndortsförbättrande åtgärder och successiv avlastande beskärning.

Se det på vår facebooksida
24 mars 2017 Lindbeskärning i Upplands Väsby

Vi utför skötsel och vård av de gamla parklindarna i Torsåkers allé, Upplands Väsby, planterad i början av 1700-talet. Förutom att allén är biotopsskyddad så är den också ett av Stockholms läns naturminnen.

Se det på vår facebooksida