Trädvård under hösten

Hos Trädmästarna är det högsäsong just nu. Vi har svårt att hinna med nya uppdragsgivare under hösten. Men planerar gärna in arbeten inför vårvintern. Vi prioriterar återkommande beställare men räkna med att väntetiderna kan vara något längre än normalt.

Hösten är traditionellt en bra period för beskärningar men de flesta träd kan av en kunnig arborist beskäras nästan året runt. Vi gör alltid en bedömning på plats för att först se trädets kondition och syftet med beskärningen. När du anlitar en arborist hos Trädmästarna kan du vara helt säker på att allt går rätt till. Vi finns här när du behöver professionell hjälp året runt.

Vill du ha hjälp med dina träd?

Kom i kontakt med oss direkt genom att skicka en offertförfrågan. Fyll i era uppgifter, oavsett om ni behöver hjälp med enskilda träd eller förvaltning av hela trädbestånd, så kontaktar vi er för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vi på Trädmästarna är specialiserade på att arbeta med skyddsvärda träd och träd i kulturhistoriska miljöer. Vi arbetar för hållbara och långlivade trädbestånd för mångfaldens och människans bästa.

Populära trädtjänster

Populära konsulteringstjänster

Övriga populära kategorier

Anlita arborist – för ditt och trädens bästa

Vad gör en arborist?

Arborister är yrkesutövare specialiserade på att vårda, sköta och förvalta träd. De har kunskap om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. De arbetar för att träd skall vara säkra, problemfria, vackra och leva länge.

Arborister är trädens ambassadörer och de arbetar för vad som är bäst för trädet utefter uppdragsgivarens önskemål och trädets funktion och förutsättningar.

Arboristbranschen i Sverige har utvecklats snabbt sedan 1990 talet. Majoriteten av Sveriges arborister är utbildade på Hvilan Utbildning eller på arboristutbildningar i Storbritannien och har ofta erfarenhet av trädvård i Europa och USA. Erfarna trädvårdsspecialister utan dokumenterad utbildning kan skaffa sig den europeiska certifieringen European Tree Worker (ETW) genom Sveriges Arboristförbund (SAF) eller Svenska Trädföreningen (STF), för att styrka sin yrkeskompetens.

 

Värdefulla träd

Rätt skötta träd är en stor tillgång i vår närmiljö. De är inte bara vackra och skapar trivsel utan bidrar även till livsviktiga ekosystemtjänster i vårat samhälle. Träden ger oss syre och rensar förorenad luft från hälsofarliga partiklar. De skuggar oss och våra byggnader under varma sommardagar och skyddar oss mot vinterns kyliga vindar. De mjukar upp urbana miljöer och dämpar buller och översvämningar. Friska, vackra träd kan höja värdet avsevärt på en tomt eller fastighet.

Arborister strävar efter att förbättra vårt samhälles viktiga trädmiljöer genom att vårda och bevara träd, och på det sättet även bevara den biologiska mångfalden som finns i våra urbana miljöer.

Träd som har skötts felaktigt kan utvecklas till riskträd, orsaka problem och bli kostsamma i framtiden. En arborist kan bedöma om ett träd utgör en förhöjd risk för sin omgivning och rekommendera lämpliga åtgärder.

 

Positiv miljöpåverkan

Arborister har i regel ett genuint natur- och växtintresse med en miljövänlig inriktad verksamhet. Eftersom arborister i huvudsak vårdar träd har de en positiv miljöpåverkan. Arbetet planeras med hänsyn till miljön där tex grenar och stammar från arbetet återanvänds lokalt genom flisning och markförbättring eller uppkapning till ved. En utmaning är att minimera onödiga transporter. Med hjälp av handsågar och batteridrivna motorsågar kan koldioxidutsläppen minskas ytterligare.

 

Arboristtjänster

Arborister erbjuder framförallt beskärningstjänster och nedtagning av svårfällda träd.

Arboristföretag kan också erbjuda konsulttjänster som exempelvis trädbesiktningar, inventeringar, värderingar, upprättande av trädvårdsplaner och trädvårdsutbildningar. Trädplantering, landskapsvård och trädvitalisering är andra trädrelaterade uppdrag som arborister kan utföra.

Värt att tänka på när man anlitar en arborist

Efterfråga en yrkesutbildning eller certifiering. Utbildade eller certifierade arborister har grundläggande kunskap rörande de viktigaste aspekterna inom trädvård. Efterfråga även erfarenhet och referenser. Som inom alla hantverk är erfarenhet avgörande för kvalité, säkerhet och effektivitet.

Efterfråga medlemskap i branschens intresseorganisationer (tex. Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen, National Arborist Association, International Society of Arboriculture). Det visar ett intresse att följa de senaste forskningsresultaten och utvecklingen inom trädvård och arborikultur. Fråga om företaget har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella egendomsskador om olyckan skulle vara framme.

 

Vad kan du själv göra för dina träd?

Trädägare kan göra mycket själva för sina träd. Kunskap om trädvård och beskärning kan inhämtas från böcker, diskussionsgrupper på nätet och kurser.

Man kan själv utföra beskärning på unga eller mindre träd, med hjälp av lämplig beskärningssåg, sekatör och stege. Större träd måste man klättra i för en riktig beskärning av hela kronan. Detta bör utföras av arborist.

För att ge ett träd så gynnsam växtmiljö som möjligt bör man låta nedfallande löv ligga kvar runt trädet på hösten för en förbättrad miljö i rotzonen. Man kan också lägga ut kompost eller flis runt träd för att gynna roten, dock ej för nära runt stambasen. För unga träd är vattning och ogräsrensning viktigt de första växtsäsongerna.

 

Vad bör du tänka på i närheten av träd?

Var försiktig med trädgårdsredskap som gräsklippare och trimmer nära träd. Skador på barken är en inkörsport för infektioner och röta. Skydda träd vid vägar, uppfarter och parkeringsplatser. Trädets rotsystem sträcker sig långt utanför kronan och kan lätt skadas om marken blir förtätad.

Skada inte trädets rötter genom att gräva i rotzonen. Elda inte nära träd. Strålningsvärmen dödar lövverket och livsviktiga vävnader under barken. Ta bort tvättlinor, trädhållarband eller liknande som bundits om stammen, dessa ger stranguleringsskador när trädet växer. Använd inte vägsalt, bekämpningsmedel mot ogräs, konstgödsel eller andra starka kemikalier på rotzonen.

Kontakta oss

Du kommer enklast i kontakt med oss genom att skicka en offertförfrågan. Vi kommer därefter att ta kontakt med dig för att boka ett kostnadsfritt offertbesök.