Värderingar

Trädvärdering görs oftast vid skadeståndsanspråk men även inför planerade byggnationer.

Trädvärderingar av träd görs oftast vid skadeståndsmål – där träd har fällts eller blivit skadade för att fastslå på vilket belopp som skadeståndskravet ska baseras på. Trädvärdering kan även krävas inför planerade byggnationer med risk för trädskador. På så sätt kan vitesbelopp bestämmas i förväg. Vi utför trädvärderingar på uppdrag av privatpersoner, juridiska ombud, försäkringsbolag eller myndigheter.

Värderingsmetoden som vi främst använder oss av kallas Bruksvärdesmetoden och är framtagen för att främst kunna användas i offentliga eller tätbebyggda miljöer. Metoden baseras på en uppskattning av återställningskostnader med nya träd i rimlig storlek.

Relaterade kategorier