Trädbesiktningar

Med hjälp av regelbunden trädbesiktning kan potentiella riskträd upptäckas i tid.

Träd i vår närmiljö påverkar vår hälsa, välmående och trivsel. Stora träd ger en större positiv effekt. Men, stora träd kan också innebära problem. Potentiella riskträd upptäcks genom regelbunden trädbesiktning. Då kan lämpliga åtgärder sättas in, för att bevara och vårda trädet, samt minimera olycksrisker.

Hur går en trädbesiktning till?

Vi använder oss av den systematiska trädbesiktningsmetoden VTA (Visual Tree Assessment) där hela trädet okulärbesiktigas, från rot till krona. Med denna metod undersöks olika symptom som påverkar trädets stabilitet och kondition.

Hör gärna av dig till oss för mer information om trädbesiktning.

Relaterade kategorier