Fruktträdsbeskärning

Fruktträd bör beskäras varsamt och anpassas till trädens form.

Det finns många sätt att beskära fruktträd. Vår inställning är att beskära fruktträd varsamt och anpassa beskärningen till trädens form och växtsätt för att få ett friskt och vackert träd. Genom att beskära ett fruktträd på ett korrekt sätt från början leder det till ett välformat träd med en kraftigare stam och starkare greninfästningar, vilket förebygger fläkningsskador. En regelbunden underhållsbeskärning ger ett friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt.

Beskärning av äpple och päron

En underhållsbeskärning innebär att döda, sjuka eller skadade grenar avlägsnas, likaså de som korsar varandra och växer tätt. Grenar som växer i oönskad riktning styrs om genom inkortning till sidogren alternativt avlägsnas helt. Träd mår bäst av att beskäras regelbundet med många små snitt, att kapa stora grenar orsakar rötangrepp och stressar träden. Ett äppel- eller päronträd som har beskurits för hårt eller är sjukt reagerar med att skjuta mängder av vattenskott. Om ett äldre träd inte har beskurits på en tid och har en stor mängd vattenskott är det att föredra att göra en gallring med ca 1/3 istället för att avlägsna alla på en gång. I första hand avlägsnas då de grövsta skotten och om detta görs under en treårsperiod kan man se att mängden vattenskott minskar avsevärt.

 

Föryngringsbeskärning för att främja fruktvedsrotation

Som en generell regel kan man säga att uppåtgående grenar har längdtillväxt och de som växer utåt sidorna producerar fruktved. Efter tid hänger gamla sidogrenar som burit frukt nedåt och har dålig tillväxt både vad gäller nya skott och fruktbildning. För att främja ny fruktved kortas de in till en snett uppåtväxande gren som efter hand böjer sig nedåt och bildar ny fruktved. Är det många grova grenar som behöver avlägsnas bör detta göras regelbundet i etapper för att undvika att trädet reagerar med att skjuta nya vattenskott.

 

Ved på äpple och päron
  • Vegetativa (långskott): har bladknoppar och bildar grenar.
  • Generativa: har blomknoppar och bildar fruktved. De olika skotten kallas sporre, ringsporre, fruktspjut, fruktskott, fruktkudde, fruktgren (äpple) och fruktkvist (päron).
Tidpunkt för beskärning

Äppelträd kan beskäras året runt beroende på typ av åtgärd och vad som skall uppnås. Vårbeskärning (mars-maj) före knoppsprickning gynnar tillväxt och skottbildning framför fruktbildning. Ungträd beskärs med fördel under våren. På spaljéträd avlägsnas under våren felväxande grenar och gammal fruktved och långskotten sporrbeskärs (på sommaren pinceras dessa, dvs. toppen på nya skott nyps av, för att främja bildningen av fruktved). Beskärning av vildvuxna och äldre träd med god växtkraft bör göras under sensommar/höst (juli-september) för att minska mängden nya skott. Träden är då inriktade på fruktbildning. Gallring av vattenskott görs också helst under denna period.

 

Beskärning av stenfrukter

Reglerna för beskärning av stenfrukter stämmer i mångt och mycket med hur man beskär äpple och päron, men bör göras med försiktighet. Om de utsätts för kraftig beskärning kan detta innebära frostskador, orsaka gummiflöde samt svårigheter att valla över snittytorna. På plommon är en regelbunden lätt gallring att föredra samt eventuell inkortning av för kraftiga sidogrenar.

Körsbär och plommon har precis som äpple både fruktspjut och fruktskott, samt bukettgrenar. Stenfrukternas blomknoppar sitter i så kallade bukettkvistar omringade av bladämnen. Observera att skott på bigarrå skall aldrig kortas in eftersom tillväxten sitter i toppknoppen och grenen då dör in. Om du har turen att äga ett persikoträd kan det vara bra att veta att blommor och frukt endast utvecklas på skott som vuxit ut föregående sommar.

Övriga artiklar

Passande tjänster