Trädfällning i Stockholm

Genomtänkt trädfällning av skickliga arborister kostar. Att chansa med ett billigare alternativ kan bli riktigt dyrt.

Vi på Trädmästarna är specialiserade på att vårda och underhålla träd, och våra arborister är utrustade för att hantera alla uppdrag, stora som små. Trädfällning är ett potentiellt farligt arbete som bör utföras av yrkesutövare med rätt utrustning, utbildning och försäkring.

Vi har erfarenhet av att hantera alla slags situationer, från enklare fällningar av träd till de som kräver speciell försiktighet och teknik på grund av deras placering i tätbebyggda områden. Våra arborister arbetar främst i och omkring Stockholm.

Kontakta oss eller fyll i vår offertförfrågan för att boka ett offertbesök, där vi tillsammans kan titta på träden och diskutera vad som ska göras utifrån dina önskemål och trädens förutsättningar.

Hur går det till?

Vi har erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar i känsliga park-, stads- och trädgårdsmiljöer. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och mobilplattformar. Sektionsfällning innebär att våra arborister klättrar upp i trädet och tar bort det i delar istället för att hugga ned hela trädet på en gång. Avsågade grenar och stamdelar kan hissas ner med rep för att ytterligare minska risken för skada.

Naturligtvis har vi alla relevanta utbildningar, certifieringar och försäkringar. De flesta av våra arborister har två- till treåriga arboristutbildningar samt yrkes- och branchcertifieringar som European Tree Worker (ETW), European Tree Technician (ETT), Veteran Tree Specialist Practicing level/Consulting level (VETcert) utöver certifieringar för att köra motorsåg, skylifts, tungt släp, arbete på väg, med mera. Vår Ansvarsförsäkring hittar du här.

Bortforsling

Vi ombesörjer borttransport av ris, grenar och stammar om det önskas. Det flisas lokalt och eldas i lokala värmeverk. Vi erbjuder också flisning på plats. Flis är ett praktiskt material som har många användningsområden i trädgården, som t.ex. jordförbättrare eller som marktäckare kring träd och buskar. Vi kan även erbjuda uppkapning av stamdelar och grenar i lämpliga längder för ved och/eller att anlägga så kallade faunadepåer. I naturen idag saknas särskilt grov, död ved. En faunadepå är bra för den biologiska mångfalden och är ett utmärkt val för den medvetne trädgårdsägaren. Vi kan även ge råd och stöd till dig som vill använda virket från en beskärning eller fällning till snickerier eller annat.

Vad kostar trädfällning?

Kostnaden för trädfällning varierar utifrån storlek, växtplats, kondition och andra faktorer. Priset baseras på hur lång tid arbetet uppskattas ta, och i viss mån hur komplicerat arbetet bedöms vara, samt om du önskar kapning till ved, bortforsling eller stubbfräsning i samband med trädfällningen. Kontakta oss för ett kostnadsfritt offertbesök!

Arbetskostnaden för trädfällning omfattas av RUT-avdraget. Det innebär att du kan få upp till 50 procent avdrag på arbetskostnaden om du uppfyller kraven för att RUT ska beviljas. Vi sköter allt det administrativa åt dig – du får en faktura med avdraget redan gjort.

Alternativ till fällning

På Trädmästarna har vi en stor passion för trädvård och ser gärna över olika alternativ till att fälla trädet. Det kan till exempel röra sig om kronstabilisering eller beskärning för att släppa in ljus. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen.

Den 26 november 2011 tog vi ett policybeslut att inte fälla skyddsvärda träd på godtyckliga grunder. Vi värnar om träd och inspirerar och hjälper trädförvaltare att hitta alternativ till fällning av grova, gamla och ihåliga träd.

Behövs tillstånd?

Tillstånd för trädfällning kan behövas i vissa områden. Du som beställare är ansvarig för att alla tillstånd finns.

Enligt lag får aktiva bon av fåglar, bin och fladdermöss inte störas under häckningsperioden. I så fall avvaktar vi till slutet av sommaren. Upptäcker du aktiva bon i något träd som skall åtgärdas, vänligen meddela oss.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska ägare av skyddsvärda träd alltid söka samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

Relaterade tjänster

Vi på Trädmästarna kan hjälpa till med alla åtgärder som rör träd. Vid en trädfällning kanske det blir aktuellt med stubbfräsning eller plantering av nya träd. Kontakta oss så gör vi en komplett bedömning.

 

 

Relaterade kategorier