Fällning av träd ska utföras om trädet utgör fara för omgivningen på grund av sjukdom, skada eller växt.

Fällning av träd

Fällning av träd ska utföras om trädet utgör fara för omgivningen på grund av sjukdom, skada eller växt.

Fällning av träd är en potentiellt farlig operation som bör utföras av yrkesmän. Fällning av träd i bebyggelse kräver ofta att trädet nedmonteras, det vi kallar sektionsfällning. Detta görs för att inte skada känsliga miljöer eller värdefulla objekt i trädets närhet.

Utrustning vid fällning av träd

Utrustningen som används vid sektionsfällning skiljer sig något från den som används vid beskärning. Förutom den vanliga klätterutrustningen använder vi ”klättersporrar” för att underlätta arbetet i trädet. Då dessa skadar trädet används de uteslutande vid fällning av träd.

Trädmästarna har alla relevanta utbildningar, certifieringar och försäkringar, erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar i känsliga park-, stads- och trädgårdsmiljöer. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och skylifts.