Törskatesvamp på tall

Svampen angriper kvistar och mindre grenar, fortsätter till grövre grenar och infekterar slutligen huvudstammen.

Törskatesvamp är en infektion som angriper olika tallsorter. Det är en rostsvampsjukdom som är vanlig bland våra tallar i Sverige och mycket svårbekämpad. Såväl unga som gamla träd drabbas. Några döda grenar i toppen eller mitt i kronan är vanligen ett förstadium till en senare toppdöd. Sjukdomen syns ofta som stark kådbildning på trädet, gråsvart skorvig barkyta och osymmetrisk stamtillväxt. Svampen angriper kvistar och mindre grenar, fortsätter till grövre grenar och infekterar slutligen huvudstammen. Där förmår den att växa runt stammen och kronan snörs av och dör.

 

Törskate på tall

Sjukdomen utvecklas ofta under många år. Infektionen kan nöja sig med att döda toppen och sen stanna av, men kan också slutligen döda hela trädet. Hur mottaglig en tall är för törskatesvamp är genetiskt betingat och varierar kraftigt. Beroende på sort kan svampen spridas från träd till träd, eller värdväxla (behöva en annan växtsort för att överleva) med bl a pion, tulkört och svart vinbär.

Bekämpning

Att effektivt bekämpa törskatesvamp är svårt. Om infektionen upptäcks i tid kan döende partier skäras bort och på så sätt bekämpas. Har trädets hela topp dött av så har det för trädets skull ingen betydelse om det döda skärs bort, men rent estetiskt och riskmässigt kan trädet ändå behöva beskärning.

 

Törskate på tall

Övriga artiklar

Passande tjänster