Transport och miljö

Vi återvinner alla trädrester.

Normalt sker bortforslingen inom 1-5 arbetsdagar. Vi kan enbart ta med oss rena rester som stam och grenar. Annat lämnas kvar. Trädresterna hämtas av erfarna förare i miljöklassade lastbilar utrustade med rejäla kranar. Resterna flisas sedan för att återvinnas som bränsle i lokala värmeverk.

Mindre mängder grenar flisar vi på plats. Fliset transporteras bort med en lätt lastbil till närmaste återvinningsstation alternativt lämnas kvar på arbetsplatsen för att senare kunna användas som marktäckare eller jordförbättrare.

Träflis som jordförbättrare

Flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare. Förutom näringstillskottet, bevaras fukten längre i jorden och mängden ogräs minskar.

Lämplig tjocklek på lagret med flis är ca 5-10 cm. Vattna jorden innan fliset sprids ut då det annars finns risk för att jorden under torkar ut. Om fliset består av avlövat material tillför gärna lite gödsel. Tänk på att inte lägga fliset direkt mot stammen på träden eftersom det påverkar fukt- och syrehalten negativt.

Relaterade kategorier