Trädmästarnas arborister är specialiserade på att vårda, underhålla och renovera träd i parker och trädgårdar.

Om Trädmästarna

Trädmästarnas arborister är specialiserade på att vårda, underhålla och renovera träd i parker och trädgårdar.

Allt trädvårdsarbete utförs genom klättring, vilket är skonsamt för trädet och gör det lätt att komma åt att beskära i hela kronan. Vi orsakar inga skador på mark, trädrötter eller annan växtlighet med tunga maskiner runt träden.

Vi arbetar främst i Stockholmsområdet och kan erbjuda trädbeskärning, trädfällning, stubbfräsning, trädplantering, trädkonsultering, rotluftning och utbildning inom trädvård.

Trädmästarna grundades i Stockholm 1995 av arboristerna Daniel Daggfeldt och Jason Webb, kurskamrater från Merrist Wood college. Idag sysselsätter företaget ett tjugotal trädkunniga personer. Vi har vår trädvårdsbas på Kungsholmen men vårt huvudsakliga arbetsområde är ute bland träden, främst i Storstockholm men även till viss del runt om i Sverige.

Här nedan kan läsa mer detaljerat om hur vi arbetar med trädvård.

Vår inriktning

Vi arbetar med trädvård utifrån trädets biologiska förutsättningar och estetiska värde enligt moderna trädvårdsprinciper. Trädmästarna är medlem i branschens intresseorganisationer Svenska Trädföreningen, International Society of Arboriculture och Tree Care Industry Association. För att hålla oss uppdaterad med de senaste rönen inom trädvård medverkar personalen regelbundet på kurser och seminarium som anordnas i Sverige och Europa.

Vi erbjuder beskärning och fällning av träd i alla miljöer och arbetet utförs genom klättring. Trädvårdsåtgärder kan även innefatta kronstabilisering och markförbättring kring äldre träd. Trädplantering, etableringsskötsel och stubbfräsning är andra uppdrag som ingår i verksamheten. Inom konsultering utför våra arborister riskträdsbesiktningar och trädvärderingar samt upprättar trädvårdsplaner för större och mindre trädbestånd. Trädmästarna anordnar även utbildning och temadagar inom trädvård.

Kompetens

Trädmästarnas arborister är utbildade enligt normer fastställda av ”European Arboriculture Council” och/eller ”Forestry and Arboriculture Safety and Training Council” (FASTCO) och/eller ”International Society of Arboriculture”. Markpersonalen har b.la. genomgått motorsågsutbildning, Vägverkets kurs ”Säkerhet på väg” samt utbildats i att utföra livräddning i träd.

Försäkring

Trädmästarna innehar en företagsförsäkring i Länsförsäkringar, bestående dels av en ansvarsförsäkring, dels av en reparation, om- och tillbyggnadsförsäkring. Försäkringsnummer 9078107.

Här kan du ladda ansvarsförsäkringen i pdf-format.

Kvalitetsplan för uppdrag

Här kan du ladda ner vår Kvalitetsplan för uppdrag i pdf-format.