Referensarbeten

Här hittar du ett axplock av arbeten som vi är extra stolta över.

Avlastande beskärning av ekjättar i Häringe-Hammersta naturreservat

För att förhindra fortsatt sönderfall av vissa rötskadade ekjättar på Häringe-Hammersta avlastades dessa av våra arborister.

Vård av den gamla skyddsvärda asken på Ängsö slott

Avlastande beskärning och uppbyggnadsbeskärning av sekundär krona för att förbättra sakens framtidsförutsättningar. Trädet är fullt av mulm och en av Europas nordligaste lokal för läderbagge.

Friställning av skyddsvärda ekar i Häringe-Hammersta naturreservat

Fällning av slyuppslag runt de särskilt skyddsvärda ekarna i Häringe-Hammersta naturreservat. Igenväxning är det enskilt största hotet mot länets gamla ekar.

Palissaderna vid Kina slott

Formklippning av hästkastanjerna vid Kina slott i Drottningholms slottspark.

Nittiofemmorna i Ulriksdal

Knuthamling av de nittiofem lindarna i Ulriksdals slottspark. Här kom arboristernas tålamod, noggrannhet och de batteridrivna sekatörerna väl till pass.

Upparbetning efter Alfrida

Det blev många tekniskt avancerade nedtagningar och upparbetningar av stormfällda träd efter Alfrida. Här en gran mot ett bostadshus i Bromma som försiktigt kapas och firas ned utan att skada tak eller fasad.

Ängsö lövgångar

Återställning av Ängsö slottsparks lövgångar som under årens lopp vuxit ur sin form. Det för beskärning tacksamma växtmaterialet är hybridlinden Tilia x europaea, en favorit bland 1600-talets trädgårdsanläggare.

Relaterade kategorier