Trädplantering

En noggrann och riktigt utförd plantering är en förutsättning för ett friskt och långlivat träd. Här följer några råd som visar dig vägen.

För att kunna ge ett nyplanterat träd bästa möjliga förutsättningar ska du vid inköp ta hänsyn till följande:

• Välj en trädsort som trivs i din växtzon och som i vuxen storlek passar för platsen.

• Köp ett friskt och fint exemplar.

• Under transporten hem skall trädet hanteras försiktigt och rötterna måste skyddas mot uttorkning.

 

Plantering av träd

Planteringen

Förbered planteringsgropen som inte skall vara djupare än trädets rotsystem men bred nog för rötterna att sprida sig sidledes. Luckra gärna jorden runt gropen för att underlätta för rötterna att växa. Ställ trädet i gropen och lägg försiktigt jorden på rotsystemet och skaka trädet med korta ryck upp och ner så jorden omsluter rötterna. Vanligtvis är påfyllningsjorden densamma som grävts upp ur gropen, men om jorden är mager kan ny jord användas.

Det är mycket viktigt att inte plantera trädet för djupt. Rothalsen, dvs gränsen mellan stam och rotsystem, skall synas tydligt över marknivå. Packa jorden successivt med hälen på rotsystemet. Bevattning direkt efter planteringen hjälper jorden att fylla igen runt rötterna.

Marken runt trädet bör hållas fri från konkurrerande växtlighet som t ex gräs. Täck denna yta med exempelvis täckbark för att behålla fukten och samtidigt hålla ogräs borta.

Beskärning direkt efter plantering skall begränsas till att man skär bort döda och skadade grenar.

Trädstöd

Träd behöver stöd innan de själva utvecklat en god förankring i marken. En till fyra störar, beroende på trädets storlek och plats, placeras i planteringsgropen innan eller under planteringen. Höjden på störarna bör vara anpassade till trädets storlek så att trädet tillåts att röra sig i vinden och ges chans att utveckla en stark rothals och kraftiga rötter.

Ett brett trädhållarband placeras runt stam och stör och sänks successivt i takt med att trädet etablerar sig. Störar och band avlägsnas i regel helt efter de första 2–3 åren.

Trädet kan också behöva skyddas mot gnagar- och fejningstrimmerskador genom en nätbur eller ett stambasskydd.

 

Bevattning vid plantering av träd

Etableringsunderhåll

Bevattning, ogräsrensning och kontroll av trädstöd bör göras regelbundet de närmaste åren efter planteringen. Uppbyggnadsbeskärning skall inte påbörjas förrän trädet har etablerat sig och börjat växa, vanligtvis 2–3 år efter planteringen (se Uppbyggnadsbeskärning).

Övriga artiklar

Passande tjänster