Vitalisering

Träd i bebyggda områden kan lida av otillräckliga markförhållanden och skador i rotsystemen.

Särskilt stadsträd har ofta för lite utrymme för en optimal utveckling av sina rotsystem.

Det bästa vi kan göra är att förebygga dessa problem genom planering och trädskydd vid t.ex. byggarbeten. Men om skadan redan är framme så kan det ändå gå att hjälpa trädet genom olika vitaliseringsmetoder som med fördel kan kombineras med varandra.

Olika vitaliseringsmetoder

Trädspeglar

Att anlägga en fredad zon runt ett träd med en utbredning som motsvarar kronans diameter har många fördelar för träd i alla åldrar. En trädspegel skapar en buffert mot trafik, gräsklippare och annat som kan skada trädet. Här har man också en möjlighet att bygga upp en naturlig miljö runt trädet med organiskt material som kompost eller flis som gynnar rottillväxt.

Rotluftning

Det viktigaste för trädrötter är markluft. Kompakterad mark är syrefattig och leder till rotdöd. Genom att bryta upp förtätade markstrukturer med hjälp av en tryckluftslans och ett poröst kiselgranulat kan rotzonen syresättas igen. Denna metod gör också att dräneringen förbättras runt trädet och problem med stående vatten försvinner och trädet ges förutsättningar att växa.

Kompostextrakt och mulching

Många rotmiljöer i vår närmiljö är anlagda och saknar den naturliga markens rika mångfald av viktiga mikroorganismer och svampar. Det går att bygga upp en livskraftig markmiljö genom att tillsätta organiskt material som kompost och kompostextrakt.

Relaterade kategorier