Inventeringar

Genom trädinventeringar skapar man en tydlig bild av trädbeståndets tillstånd.

Trädinventeringar består av arbete med informationssamling om ett trädbestånd, där man förutom artbestämning och mätning, även utför besiktning och bedömning av varje enskilt träd. Slutligen kompletteras trädinventeringar med olika åtgärdsförslag.

Relaterade kategorier