Grenbrott i tallar under vintertid

Under svåra väderförhållanden när det samlas mycket snö på grenarna kan även friska tallgrenar knäckas.

Fullvuxna tallar bildar en stor krona som ofta har långa horisontella grenar. Under svåra väderförhållanden (blötsnö, stora snömängder eller kyla) när det samlas mycket snö på grenarna kan det hända att friska tallgrenar knäcks. Detta beror inte på att tallen är sjuk eller försvagad utan att grenarna blivit överbelastade.

 

Att tallgrenar knäcks under snölast är en naturlig process som gör att träden släpper vissa överbelastade grenar.

Om en eller flera grenar på din tall har knäckts pga. ovan nämnda skäl sitter vanligtvis en grenstump kvar på stammen. Tack vare tallarnas gynnsamma vedegenskaper (kärnved med naturligt vedskydd) finns det inget behov av beskärning eller behandling av den blottlagda vedytan.

Rekommenderade åtgärder

I enstaka fall, när det har knäckts flera grenar, kan kronan bli ojämn eller obalanserad. Det kan då vara fördelaktigt med en s.k. beskärning i avlastande syfte för att minska risken för ytterligare grenbrott.

Större brutna grenar som hänger kvar i trädet bör avlägsnas.

Övriga artiklar

Passande tjänster