Personal

Roti Akinlade

Arborist och arbetsledare

John Brannon

Arborist och arbetsledare

Chris Callinan

Arborist

Oli Cameron

Arborist

Daniel Daggfeldt

VD och konsulterande arborist

Andrew Fisher

Arborist och arbetsledare

Barry Fergusson

Arborist

Jake Greenwood

Arborist och arbetsledare

Thomas Moseley

Arborist

David Rimmel

Markarbetare

Jörg Roepcke

Trädkonsult och certifierad besiktningsman

Thomas Welin

Ekonomiansvarig

Christofer Olsson

Arborist

Guy Blackwood

Arborist

Hamish Hellier

Arborist