Personal

Roti Akinlade

Arborist och arbetsledare

Emilia Almqvist Jansson

Arborist

Elinor Hägglund

Arborist och arbetsledare

John Brannon

Arborist och arbetsledare

Chris Callinan

Arborist

Oli Cameron

Arborist

Patrik Carlzon

Arborist och arbetsledare

Daniel Daggfeldt

VD och konsulterande arborist

Sean Daley

Arborist

Andrew Fisher

Arborist och arbetsledare

Barry Fergusson

Arborist

Jake Greenwood

Arborist och arbetsledare

Malin Jonsson

Administratör

Helene Kragh

Arborist och administratör

Miriam Lowenstein

Arborist

Thomas Moseley

Arborist

David Rimmel

Markarbetare

Jörg Roepcke

Trädkonsult och certifierad besiktningsman

Jack Balsamo

Arborist

Jessica Thuring

Administratör

Thomas Welin

Ekonomiansvarig

Christofer Olsson

Arborist

Guy Blackwood

Arborist

Hamish Hellier

Arborist