Personal

Vårt arbetslag präglas av god sammanhållning och hantverksskicklighet där det stora naturintresset och fascinationen för träd förenar oss.

Trädmästarna utvecklades efter starten 1995 till ett trädvårdsföretag om ett 20-tal erfarna arborister. Det visade sig snart att tjugo medarbetare var den optimala storleken för oss, tillräckligt många för att ha kapaciteten att effektivt kunna utföra större trädvårdsuppdrag men samtidigt inte för många och där med riskera att tappa kontrollen över kvalité och säkerhet.

 

Andrew Fisher

Arbetsledande arborist

August Wiking

Arborist

Chris Callinan

Arbetsledande arborist

Christofer Olsson

Arborist

Daniel Daggfeldt

VD och konsulterande arborist

David Rimmel

Produktionsansvarig

Dennis Zaloga

Arborist

Guy Blackwood

Arborist

Hamish Hellier

Arbetsledande arborist

John Brannon

Arbetsledande arborist

Jörg Roepcke

Trädkonsult och certifierad besiktningsman

Kentaro Nagata

Arborist

Kristoffer Nyberg

Arborist

Krzysztof Zarzycki

Arborist

Niclas Forssblad

Arborist

Oli Cameron

Arbetsledande arborist

Patrik Moks

Kundtjänst

Sean Daley

Arbetsledande arborist