Trädspeglar

Att anlägga en fredad zon runt ett träd med en utbredning som motsvarar kronans diameter har många fördelar för träd i alla åldrar. En trädspegel skapar en buffert mot trafik, gräsklippare och annat som kan skada trädet. Här har man också en möjlighet att bygga upp en naturlig miljö runt trädet med organiskt material som kompost eller flis som gynnar rottillväxt.