Kompostextrakt och mulching

Många rotmiljöer i vår närmiljö är anlagd och saknar den
naturliga markens rika mångfald av viktiga mikroorganismer och svampar. Det går
att bygga upp en livskraftig markmiljö genom att tillsätt organiskt material
som kompost och kompostextrakt.