Kompostextrakt och mulching

Många rotmiljöer i vår närmiljö är anlagda och saknar den naturliga markens rika mångfald av viktiga mikroorganismer och svampar. Det går att bygga upp en livskraftig markmiljö genom att tillsätta organiskt material som kompost och kompostextrakt.