Många rotmiljöer i vår närmiljö är anlagd och saknar den naturliga markens rika mångfald av viktiga mikroorganismer och svampar. Det går att bygga upp en livskraftig markmiljö genom att tillsätt organiskt material som kompost och kompostextrakt.