Rotluftning är en bra och effektiv lösning vid kompakterade markförhållanden.

Rotluftning

Rotluftning är en bra och effektiv lösning vid kompakterade markförhållanden.

Särskilt stadsträd har ofta för lite utrymme för en optimal utveckling av sina rotsystem.

Inte sällan är dessa knappa rotutrymmen dessutom kompakterade på grund av hårda ytor (förseglad med t ex asfalt), överkörning eller många gående. Rötterna har brist syre och mellanrum – trädets vitalitet försämras.

Vid kompakterade markförhållanden kan dessa förbättras genom en rotluftning. Där införs komprimerad luft med hjälp av en lans till ett djup av ca 50-60 cm i marken. De skapade mellanrummen görs permanenta med ett speciellt lergranulat.

Med markluftning kan man också få bort stående vatten som efter åtgärden kan bättre sippra ner i marken. Det finns alltså inga vattensamlingar kvar och luft kommer ned i marken vilket för att marklivet aktiveras och växterna kommer igång igen.