Post #3247

”Vill bara tacka för ett mycket väl utfört arbete med våra träd.
Med beröm godkänt och hälsa dina tre kollegor från en mycket nöjd kund.”

Paul Lederhausen / Palle, Värmdö

Läs mer