Kronutglesning

Mindre grenar avlägsnas jämnt fördelat i hela kronan. Denna operation påverkar inte trädets volym på samma sätt som kronreduktionen, men gör likväl kronan glesare. Används ofta när ett träds krona upplevs för tät och skymmande.trädets grenarkitektur förbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under trädets första levnadsår.