Kronrensning

En beskärningsoperation där döda, skadade, sjuka och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Beskärningen gör trädet säkrare och vackrare samt fungerar i uppbyggande syfte.