Kronlyft

Trädets krona höjs genom att de lägsta grenarna avlägsnas helt (uppstamning) eller reduceras genom beskärning. Görs ofta över vägar och byggnader och när man vill öppna upp siktlinjer eller släppa in mer ljus.