För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar, kan avlastande beskärning vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.