Avlastande beskärning

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar, kan avlastande beskärning vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.