Helikopterassisterad trädfällning i Stockholms skärgård

Filmen visar ett högeffektivt sätt att utföra trädfällning i trånga och branta lägen.

Tjugo av de tjugosju träden på en skärgårdstomt utanför Stockholm kunde fällas direkt. Men det trånga och branta läget ställde helt nya krav inför de sista sju träden som också skulle fällas.

Så vi tog kontakt med Stockholms helikoptertjänst AB för att hjälpa oss att fälla träden på ett effektivare och säkrare sätt. Det slutgiltiga fällningsarbetet tog därmed enbart ca. 90 minuter.

Filmen är gjord av Minja Smajic och är 10 minuter lång.

Relaterade kategorier