Vitalisera och stimulera till skottillväxt

I vissa fall kan träd med dålig tillväxt vitaliseras genom försiktig beskärning. Åtgärden gynnar trädets ämnesomsättning och kan stimulera till skottillväxt. Oftast görs detta i kombination med ståndortsförbättrande åtgärder.