Skapa en ljusare miljö runt trädet

Att beskära lågt hängande trädkronor är en förhållandevis skonsam och effektiv åtgärd för att skapa en ljusare miljö runt träd. Det går även att glesa ut täta trädkronor och gallra trädbestånd för att förbättra ljusinsläpp i mörka delar av parker och trädgårdar.