Öppna upp igenvuxna siktlinjer och förbättra utsikter

I takt med att träd växer kan betydelsefulla siktlinjer och utblickar försvinna i grönskan. Genom beskärning kan vi reducera, lyfta eller öppna upp kronor för att få sikten tillbaka utan att påverka trädets naturliga form och karaktär.