Skapa habitat för biologisk mångfald

Istället för att fälla äldre träd och träd med håligheter försöker vi hitta sätt att bevara dem så långt som möjligt. Det råder en stor brist på hålträd i naturen och att lämna sk trädruiner bidrar med viktiga livsmiljöer för mångfalden. Vi kan även påskynda habitatbildning genom veteraniseringstekniker.