Framhäva trädets naturligt vackra karaktär

Ibland utvecklar träd otypisk och oönskad tillväxt efter till exempel felaktig beskärning. Genom restaureringsbeskärning kan denna tillväxt avlägsnas för att framhäva trädets naturliga artegenskaper och önskade utseende.