Förbättra trädets kronuppbyggnad

Med hjälp av strukturell beskärning bygger vi upp en optimal kronarkitektur hos trädet under dess ungdomsfas beroende på vilken funktion trädet ska ha. Uppbyggnadsbeskärning är förhållandevis små ingrepp som förebygger stora framtida problem.