Förbättra framkomlighet och säkerhet i urbana miljöer

Träd nära infrastruktur har många positiva effekter men kan också orsaka problem med framkomlighet, sikt och säkerhet. Regelbunden underhållsbeskärning av träd utmed vägar krävs för en säker och problemfri  trafik- och trädmiljö.