Gynna fruktsättning och fruktkvalitet

Regelbunden underhållsbeskärning av fruktträd ger friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt. En korrekt utförd beskärning ger ett välformat träd med en kraftigare stam och starkare greninfästningar, vilket förebygger fläkningsskador.