Vård träd

Kontakta oss för kostnadsfri offert och råd kring dina träd.

Har du sökt efter vård träd? Att vårda träd är en självklarhet för oss på Trädmästarna. Om ett träd är i dåligt skick gör vi allt vi kan för att rädda det och därmed undvika en trädfällning därför är det viktigt med vård träd. Ifall du har träd på din tomt så tänk på att de behöver skötas om precis på samma sätt som övriga trädgården. Träd som inte mår bra kan bli en stor fara både för fastigheterna och personerna som finns i närheten, därför är det viktigt att ge den vård träd behöver. Ett träd som mår dåligt kan falla i en storm och det kan bli stora skador.

Alla träd mår bäst om de har utrymme att växa, både när det gäller rötter och själva trädkronorna. På grund av att det finns asfalt runtomkring eller att en stor mängd människor dagligen går på dem så kan rötterna hindras från att växa fritt och de får inte tillräckligt med syre. En följd av detta är att rotutrymmet blir alltför kompakt.

 

Luftning av rötter

En arborist från oss på Trädmästarna kan hjälpa till med att lufta rötterna. När vi gör en rotluftning för vi ner luft i marken med hjälp av en så kallad lans. Vi gör de nya luftgångarna hållbara med lergranulat. När vi markluftar kan vi även få bort eventuellt stående vatten som ibland inte har kunnat rinna längre ner under jorden. När denna förbättring görs får träden den vård träden behöver, tack vare att marken mår bra och rötterna på träden likaså.

 

Stabilisering av kronan

Det är lika viktigt att vårda trädets krona som rötterna och oftast är det frågan om att en kronstabilisering behöver göras. Detta innebär att vissa delar av trädets krona förankras i varandra vilket gör att de ger stöd åt varandra och hela trädets krona blir stabilare. Många träd har blivit svaga utifrån hur de har växt, till exempel på grund av invuxen bark eller spetsiga grenvinklar. Dessa behöver nästan alltid stabiliseras genom att man beskär trädet. Bedöms trädet som mycket svagt kanske det inte räcker att stabilisera det utan det kan behöva fällas för att inte vara en riskfaktor i området.

När man gör en bra kronstabilisering får trädet den vård det behöver och kan må bra och leva längre. Det är viktigt att trädet stabiliseras på ett korrekt sätt och därför är det oftast nödvändigt att ta hjälp av en arborist som vet allt om hur man sköter träd på rätt sätt. Om man gör stabiliseringen fel kan det orsaka både gren- och stamfrakturer eftersom det av misstag kan bli felbelastningar i trädets krona.

Erbjuder all vård träd behöver

Även om du inte behöver göra dessa ingrepp kan det vara bra att ha koll på träden på den egna marken. Ett träd som inte mår bra behöver omvårdnad. Eventuella träd som verkar riskabla, det vill säga, står fel, verkar ostabila eller som har någon form av röta, behöver få eventuell vård eller kanske till och med bör fällas för att inte utgöra någon risk. Kontakta oss på Trädmästarna så hjälper vi dig.

Relaterade kategorier