På denna sida hittar du information om hur vårt arbete går till men även information om vår ansvarsförsäkring och om RUT- och ROT-avdrag.

Vanliga frågor

På denna sida hittar du information om hur vårt arbete går till men även information om vår ansvarsförsäkring och om RUT- och ROT-avdrag.

Här nedan hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga här får du gärna kontakta oss.

 

Tjänster och kostnader

Utför Trädmästarna arbeten åt privatpersoner?

Ja. Ungefär hälften av alla våra uppdrag är beställda av privatpersoner.

Beskär Trädmästarna fruktträd?

Vår inställning är att fruktträd bör beskäras varsamt och beskärningen anpassas till trädens form och växtsätt för ett friskt och vackert träd. En regelbunden underhållsbeskärning ger ett friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt. Läs mer om beskärning av fruktträd i vårt infoblad nr 11.

När är den bästa tiden att beskära träd?

Generellt kan träd beskäras under hela året men lämplig tidpunkt kan variera beroende på art och åtgärd. Perioden strax innan och under lövsprickning på våren bör undvikas.

Hur mycket kostar en beskärning eller fällning?

Det är svårt att lämna ett kostnadsförslag utan att ha sett trädet på plats eftersom det är många faktorer som påverkar priset, exempelvis vilken åtgärd som skall utföras samt trädets storlek, kondition och växtplats. Därför brukar vi åka ut och titta för att sedan skicka en offert via post eller e-mail inom fem arbetsdagar. Detta besök är kostnadsfritt. Om trädet ska beskäras är det också bra att vi kan mötas och diskutera vad du har för mål med beskärningen och vilken åtgärd som då är lämplig.

Min granne vill också ha trädtjänster utförda, blir det billigare då?

Kostnaden blir lägre om ni är flera grannar som agerar beställare och arbetet samt eventuell bortforsling kan samordnas.

Ingår bortforsling och stubbfräsning i priset för fällningen?

Kostnaden för bortforsling och stubbfräsning anges som separata poster i offerten. Inte alla kunder önskar dessa tjänster så säg till inför offertbesöket vad du vill ha gjort.

RUT- / ROT-avdrag?

From 1 augusti 2016 berättigar fällning, beskärning och borttagande av träd, sly och buskar samt tillhörande rishantering på den egna tomten till RUT-avdrag om 50% .

Plantering, rådgivning/besiktning, maskinkostnader och bortforsling ger ej rätt till avdrag. Vill du veta mer gå in på www.skatteverket.se

Behövs tillstånd för att fälla träd?

Trädfällningsförbud har införts i detaljplanen i vissa kommuner och marklov krävs. Det är du som beställare som är ansvarig för att eventuella tillstånd söks och godkänns. Kontakta berörd kommun för att ta reda på om det krävs tillstånd för att fälla dina träd.

När är den bästa tiden att fälla träd?

Det går att fälla träd närhelst på året, men vintern kan vara lämplig om marken under trädet är känslig för åverkan. Träd som har en benägenhet att skjuta stubb- och rotskott kan vara bra att fälla på höst/vinter.

 

Från offertförfrågan till utfört arbete

Vad händer efter att du skickat offertförfrågan?

1. Kontakt

Vi kontaktar dig för att boka ett besök för att bedöma vilken typ arbete och omfattning som det önskade uppdraget kräver.

2. Besök

Vi kommer ut till dig på ett offertbesök där vi tillsammans kan titta på träden och diskutera vad som ska göras utifrån dina önskemål och vad som är bäst för träden.

3. Offert

Några dagar efter besöket får du en offert skickad till dig. Vi ger dig alltid ett fast pris på arbetskostnaden. Kostnader för transporter/bortforsling kan vara rörliga och det står också specificerat i offerten.

4. Beställning

Om du vill beställa arbetet så hör du av dig till oss via mejl eller telefon. Meddela oss  om eventuella ändringar och fastighetsägarens personnummer om du önskar använda RUT-/ROT-avdrag.

5. Utförande

Vi planerar in ditt arbete och kontaktar dig med förslag på möjligt arbetsdatum. Vårt arbetslag kommer till arbetsplatsen någon gång mellan kl. 7-16 den aktuella dagen. De har med sig din offert som underlag och en skiss över området från offertbesöket. Du behöver inte vara hemma för att ta emot dem utan de klarar sig på egen hand.

6. Faktura

Faktura skickas ut inom ett par veckor efter arbetet har utförts.

Hur lång är väntetid är det på att få arbetet utfört?

I genomsnitt tar det ca 4-6 veckor efter första kontakt innan arbetet är utfört. Vi har som mest att göra under mars-maj på våren och augusti-oktober på hösten. Under högsäsong kan vi ha väntetider runt 8 veckor efter accepterad offert beroende på hur arbetet kan planeras in med övriga beställningar.
Vi meddelar alltid arbetsdatum innan vi kommer och utför arbetet!

Vad händer om olyckan är framme?

Trädmästarna innehar en företagsförsäkring i Länsförsäkringar, bestående dels av en ansvarsförsäkring, dels av en reparation, om- och tillbyggnadsförsäkring. Försäkringsnummer 9078107. Ladda ner en pdf av ansvarsförsäkringen här.

 

Efter att arbetet är utfört

Det finns inga inbetalningsuppgifter på offerten, hur betalar jag?

Efter det att arbetet är utfört skickar vi en faktura till beställaren om ingen annan överenskommelse gjorts. Är ni flera stycken som ska dela på betalningen, exempelvis för ett arbete gjort i en samfällighet, kan vi dela upp debiteringen i flera fakturor mot en kostnad av 100 kr/faktura.

Transporterar Trädmästarna bort avfallet efter utfört arbete?

För bortforsling av beskärnings- och fällningsavfall kan vi erbjuda två kostnadseffektiva alternativ:
Vid större mängder avfall och/eller dimensioner använder vi oss av en kranbil och kostnaden för transporten beräknas efter antal kubik. Vi debiterar bortforslingen för varje påbörjad mängd som motsvarar 10 kubikmeter, vilken är vår minimidebitering för all transport med kranbil. En uppskattning av mängden avfall görs av den prissättande arboristen vid offertbesöket (0-10 m3, 10-20 m3, 20-30 m3 osv) och den slutliga mängden avfall vi debiterar för bedöms vid hämtningen av vår lastbilsentreprenör.
Mindre mängder avfall efter exempelvis beskärningsarbeten flisar vi på plats med vår maskin som är anpassad till diameter upp till ca 17 cm. Kostnaden för arbetet med flisning och bortforsling uppskattas av den prissättande arboristen och uppges i offerten. Allt avfall transporteras bort inom 1-5 arbetsdagar om inte annan överenskommelse har gjorts.

Hur går en stubbfräsning till? Vad blir det för kostnad?

Trädmästarna har en självgående stubbfräs som kan fräsa bort stubbar utan att skada den omgivande marken. Kostnaden för att fräsa bort en stubbe är beroende av dess storlek och belägenhet och därför tar vi gärna en titt på plats för att sedan lämna en offert. Kontakta oss gärna för ett offertbesök.
Stubbfräsning utförs under sommarhalvåret eftersom marken måste vara fri från tjäle. (Läs mer.)

Tillkommer kostnader för bortforsling av avfallet efter en stubbfräsning?

För bortforsling av avfallet från stubbfräsning tillkommer kostnad för lastbilstransporten. Eftersom fliset från stubbfräsningen är uppblandat med grus och sten måste det forslas bort och tippas separat och kan inte blandas med övriga trädrester efter fällningen. En kostnad för tippavgift om ca. 2000 kr inklusive moms per ton debiteras utöver transporten.
Istället för att transportera bort fräsavfallet kan det med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare. (Läs mer)

Vad kan man göra med flisavfall?

Flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar samt under träd som marktäckare och jordförbättring. (Läs mer.)