Vanliga frågor

Här hittar du beskrivningar om hur vi arbetar men även information om bl.a. vår ansvarsförsäkring, RUT-avdrag och tillståndsfrågor.

Du kan också kontakta vår kundservice om någonting fortfarande är oklart.

Tjänster och kostnader

1. Kontakt
Vi kontaktar dig för att boka ett offertbesök för att göra en bedömning av arbetets omfattning.

2. Besök
En av våra erfarna arborister kommer till dig på ett offertbesök där ni tillsammans kan titta på träden och diskutera vad som ska göras utifrån dina önskemål och trädens förutsättningar. Vi kan även titta själva på enklare arbeten eller prissätta arbeten utifrån fotografier om det snabbar på och underlättar offertprocessen.

3. Offert
Några dagar efter besöket får du en offert skickad till dig. Vi ger dig alltid ett fast pris på arbetskostnaden. Kostnaden för transporter/bortforsling av grenar och stammar kan vara rörlig vilket även specificeras i offerten.

4. Beställning
Om du vill beställa arbetet så hör du av dig till oss via mejl eller telefon. Önskar du RUT-/ROT-avdrag meddelar du fastighetsägarens personnummer.

5. Utförande
Vi planerar in ditt arbete och kontaktar dig med förslag på möjligt arbetsdatum. Vårt arbetslag kommer till arbetsplatsen någon gång mellan kl. 7-16 den aktuella dagen. De har med sig din offert/orderbekräftelse som underlag och en skiss över området från offertbesöket. Du behöver inte vara hemma för att ta emot dem om du inte har möjlighet, de klarar sig på egen hand.

6. Faktura
Faktura skickas ut inom ett par veckor efter arbetet har utförts.

Från offertförfrågan till utfört arbete

I genomsnitt tar det fyra till sex veckor från första kontakt till att arbetet är utfört. Vid brådskande arbeten kan tiden förkortas. Självklart kan vi också planera in arbetet längre fram om så önskas.

Vi har som mest att göra under våren (mars-maj) och hösten (augusti-oktober). Under högsäsong kan vi ha väntetider runt sex veckor efter accepterad offert beroende på hur arbetet kan planeras in med övriga beställningar.

Vi meddelar alltid arbetsdatum innan vi kommer och utför arbetet.

Efter att arbetet är utfört

Efter det att arbetet är utfört skickar vi en faktura med betalningsuppgifter till beställaren.

Relaterade kategorier