Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett skonsamt sätt att avlägsna stubbar då bara marken omedelbart runt stubben påverkas.

Våra stubbfräsar tar sig fram nästan överallt och kan köras in igenom 100 cm smala portar och grindar. Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor och känsliga ytor körs sönder. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas. Stubbfräsning ingår inte i priset för fällning utan skickas som separat offert och utförs vid ett senare tillfälle än fällningen. Installationer i stubbens närhet skall vara markerade. Vintertid då marken är frusen upphör vi med stubbfräsning.

Kostnaden för stubbfräsning avgörs efter antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens karaktär och framkomlighet.

Flis blir jordförbättrare

Under stubbfräsningen bildas en mängd flis som är uppblandat med jord och småsten. Detta flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare.

Luckra gärna upp rabatten och blanda fliset med befintlig jord. Tillsätt barkmull och/eller lite gödsel för att förbättra strukturen. Sprid ut fliset till ett ca 5 cm tjockt lager. Tänk på att inte skada rötter och att inte lägga jord och flis direkt mot stammen på träd eftersom det påverkar fukt- och syrehalten negativt.

Relaterade kategorier