Plantering

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering av trädet är avgörande för ett träds framtid.

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering av trädet är relativt små insatser vilka är av största betydelse för en lyckad trädplantering och ett träds framtid. En lyckad plantering av trädet är en växande investering för trivsel och miljö som kan vara omgivningen till glädje under flera generationer. Ogenomtänkta och felaktigt utförda planteringar är ett slöseri med tid och pengar.

Vi har planterat träd under ett kvarts sekel

Vi har sedan länge byggt upp ett starkt kontaktnät av trädmäklare och entreprenörer för framgångsrika planteringar, framförallt av stora träd. Hör gärna av dig till oss för rådgivning och utförande av planteringsarbeten.

Relaterade kategorier