Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering av trädet är avgörande för ett träds framtid.

Plantering av träd

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering av trädet är avgörande för ett träds framtid.

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt plantering av trädet är relativt små insatser vilka är av största betydelse för en lyckad trädplantering och ett träds framtid. En lyckad plantering av trädet är en växande investering för trivsel och miljö som kan vara omgivningen till glädje under flera generationer. Ogenomtänkta och felaktigt utförda planteringar är ett slöseri med tid och pengar.

Trädmästarna hjälper er med plantering av träd

Trädmästarna har sedan 1995 byggt upp ett väl fungerande kontaktnät med trädmäklare och entreprenörer för framgångsrika planteringar av framförallt stora träd. Hör gärna av dig till oss för rådgivning och utförande av planteringsarbeten.