Arboristtjänster

Kontakta oss för kostnadsfri offert och råd kring dina träd.

När våren väl kommer går det snabbt till den efterlängtade sommaren. Under våren är det mycket som behöver göras när det kommer till trädgård och skötsel av alla fantastiska blommor och växter. Det gäller förstås träd och buskage med. Träd behöver beskäras och det är viktigt med hamling innan lövsprickningen så att träden, och fram för allt skotten, har hela den långa växtsäsongen på sig att utvecklas. De träd som savar, till exempel lönn eller björk, kan man vänta med att beskära till efter lövsprickningen. Det är mycket arbete och kanske sådant som du inte kan göra på egen hand utan som bör utföras av en expert som erbjuder arboristtjänster.

Om du vill plantera nya träd är det lämpligast att göra det under april månad, precis mitt emellan vintern och lövsprickningen. Ofta kan det vara svårt att själv veta hur det hela ska göras för bästa resultat och då kanske det är bra att kunna fråga om råd eller kanske få hjälp med jobbet av någon med expertis inom området.

Ta kontakt med oss på Trädmästarna som erbjuder arboristtjänster. Du får enkelt hjälp med allt som har med dina träd att göra oavsett om det gäller plantering, beskärning eller fällning av träd.

Kontrollera dina träd

Om du har något stort träd intill boningshuset kan det med jämna mellanrum krävas att du får trädet kontrollerat för att se att det mår bra och står stadigt. Ett träd som mår dåligt kan nämligen vålla skada på både människor och intilliggande fastigheter. Om du regelbundet låter större träd granskas av kunniga arborister som oss så kan eventuella riskfaktorer upptäckas i god tid och lämpliga åtgärder sättas in.

Andra arboristtjänster som du med fördel kan få hjälp med från oss är att kolla eventuella rotskador eller att värdera träd, vilket ofta görs vid till exempel skadeståndsmål där träd har fällts, blivit skadade eller innan man börjar bygga på en tomt.

Rotluftning och kronstabilisering

Våra arboristtjänster kan även krävas om du behöver hjälp med eventuella rotluftningar för träd som står planterad vid en väg med asfalt eller annat trångt ställe. Det är något som kan göra att rötterna inte kan växa naturligt eller får tillräckligt med luft. Även kronstabilisering kan vara bra att göra med jämna mellanrum. En kronstabilisering förlänger ofta trädets funktionella livslängd då man tar bort och trimmar de mindre grenar så att de inte belastar kronan.

Oavsett vilken arboristtjänst du söker så kan du få hjälp med det hos oss på Trädmästarna. Välkomna att kontakta oss.

Relaterade kategorier