Arborist Lidingö

Kontakta oss för kostnadsfri offert och råd kring dina träd.

Har du sökt efter arborist Lidingö? Då har du hamnat hos rätt företag. Vi utför professionella arboristtjänster i hela Stockholm och även Lidingö. Stockholmsområdet är ett attraktivt område att bo i, speciellt Lidingö där det finns många vackra villor och bostäder med tillhörande trädgårdar. Till skillnad från den täta innerstaden i Stockholm, som mest består av bostadsrätter och lägenhetshus, får du på Lidingö en luftigare och ”lantligare” atmosfär då du kan ha trädgård. Lidingö ligger inte alls långt avståndsmässigt från centrala Stockholm, vilket gör att du ändå har nära till allt men slipper det intensiva storstadslivet som Stockholm bjuder på.

Trädmästarna säkerställer träd med arborister i Lidingö

Lidingö ligger i skärgården vilket gör att området påverkas av hårda vindar, men även av luftföroreningar från innerstaden och närliggande fabriker. Dessa yttre påfrestningar gör att träden tar skada och många träd mår därför inte bra. Träden behöver kontrolleras flertal gånger per år och det är viktigt att man bevarar de träd som finns då det tar flera hundra år för nya trädplantor att bli fullvuxna träd. Därför är det också av yttersta vikt att kommunen gör allt för att skötsel av träden på de offentliga ytorna ska prioriteras så att de gamla träden tillvaratas.

Delar av av Lidingö, som består av mycket skog och buskage, sköts ofta av en arborist från oss på Trädmästarna. Vi arbetar alltid för att träden ska få den bästa skötseln och en lång livslängd. Dessutom besitter vi en expertis och kompetens kring trädgård och träd som gör att vi kan erbjuda bästa möjliga service och trädgårdsskötsel.

Professionell trädfällning

Ibland kan den enda utvägen vara att kapa trädet om det är illa åtgånget eller så kanske det är ett måste vid en byggnation. Är du ute efter detta så är det mycket viktigt att det utförs av en person med rätt kompetens så att trädfällningen sker på ett säkert och tryggt sätt och att det inte orsakar skador runtomkring. Oftast används en metod för trädfällning som kallas sektionsfällning, vilket i praktiken innebär att man kapar trädet bit för bit och då får bättre kontroll över processen.

Få professionell och kompetent hjälp

Om du söker en arborist på Lidingö så är det hos oss på Trädmästarna som du hittar kompetensen och expertisen när det kommer till träd. Vi är certifierade och har alla försäkringar krävs. Tack vare vår långa erfarenhet och stora kunskap kan vi utföra de mer avancerade arbetena som kan krävas i offentliga miljöer såsom parker och trånga utrymmen i trädgårdar.

Eftersom det på Lidingö finns många grönområden och träd är det viktigt att bevara dessa och det görs regelbunden trädinventering för att ha bättre kontroll över detta. Trädinventeringen innebär att man då samlar in information om träden. Förutom att man bestämmer arter och mäter träden så utför man också bedömningar och besiktigar på varje enskilt träd för att se om det behöver sättas in åtgärder.

Relaterade kategorier