Det är viktigt att se till att återvinna allt träavfall för miljöns skull.

Transporter

Det är viktigt att se till att återvinna allt träavfall för miljöns skull.

För bortforsling av beskärnings- och fällningsavfall kan Trädmästarna erbjuda två kostnadseffektiva alternativ. Vid transport av större mängder avfall och/eller dimensioner samarbetar vi med Turebergs Åkeri AB. Avfallet hämtas av erfarna förare i miljöklassade lastbilar utrustade med rejäla kranar. Avfallet flisas efter det tippats och återvinns som bränsle i lokala värmeverk. Mindre mängder avfall efter exempelvis beskärningsarbeten flisar vi på plats. Flisavfallet transporteras bort med en lätt lastbil till närmaste återvinningsstation alternativt lämnas kvar på arbetsplatsen för att senare kunna användas som marktäckare eller jordförbättrare.

Träflis som jordförbättrare

Flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare eftersom det på lång sikt tillför näring. Förutom närings-tillskottet, bevaras fukten längre i jorden och mängden ogräs minskar.

Lämplig tjocklek på lagret med flis är ca 5-10 cm. Vattna jorden innan fliset sprids ut då det annars finns risk för att jorden under torkar ut. Om fliset består av avlövat material tillför gärna lite gödsel. Tänk på att inte lägga fliset direkt mot stammen på träden eftersom det påverkar fukt- och syrehalten negativt.