Trädvärdering görs oftast vid skadeståndsanspråk men även inför planerade byggnationer.

Trädvärderingar

Trädvärdering görs oftast vid skadeståndsanspråk men även inför planerade byggnationer.

Trädvärderingar av träd görs som oftast vid ett skadeståndsmål – där träd har fällts eller blivit skadade för att man ska kunna reda på vilket belopp som skadeståndskravet ska baseras på. Trädvärdering kan även krävas inför planerade byggnationer som kan medföra risk för trädskador för att man på detta sätt skulle kunna bestämma ett vitesbelopp redan i förväg. Vi utför trädvärderingar på uppdrag av privatpersoner, juridiska ombud, försäkringsbolag eller myndigheter.

trädvärdering

Värderingsmetoden som vi främst använder oss av kallas bruksvärdesmetoden och är framtagen för att främst kunna användas i offentliga eller tätbebyggda miljöer. Denna metod baseras på en uppskattning av återställningskostnader med nya träd i rimlig storlek. Vilken trädvärderingsmetod som är är mest lämplig att använda sig av är fortfarande en omdiskuterad fråga eftersom det idag finns ett tjugotal olika värderingsmetoder där man inte sällan kommer fram till helt olika skadesummor.