Sveriges arboristförbund (SAF) arbetar för att öka förståelsen för träd och trädvård.

Sveriges arboristförbund

Sveriges arboristförbund (SAF) arbetar för att öka förståelsen för träd och trädvård.

Nytt arboristförbund har bildats.

Idén att bilda ett förbund för arborister har funnits länge, men slag i saken gjordes den 13 november 2011 av en grupp professionella arborister som ville förbättra kvaliteten på besluten om träd och trädvård i landet. Under vintern och våren 2012 startade det nybildade förbundet sin verksamhet i hela landet, bildade första interrimistiska styrelsen med 15 personer och höll det första årsmötet 28 mars.

Inom trädvårdsbranschen finns det ett starkt behov att samarbeta för kunskapsutbyte, kvalitetssäkring och utbildning. Sveriges arboristförbund (SAF) arbetar för att öka förståelsen för träd och trädvård och för arboristers olika yrken och roller. SAF:s uppdrag är klart: att med samlade krafter lyfta fram och stärka arboristkåren samt att öka kunskaperna om träd, kvalitet och säkerhet i branschen.

SAF:s verksamhet kommer att erbjuda många olika former av kunskapsinhämtning via konferenser, arb camps, tävlingar, utbildningsdagar inne och i fält. SAF kommer aktivt att arbeta med publicering och spridning av forskning och skriva riktlinjer för trädvårdsarbetet.

SAF har ett webbaserat diskussionsforum och flera olika på forum på Facebook (Trädinformation, Svenskt trädforum, Sveriges Arboristförbund SAF) där utbyten sker dagligen och en egen webbsida – sverigesarboristforbund.se

Mer information om Sveriges arboristförbund hittar du här.