Referenskontakter

Visningsträdgårdar och parker

Bergianska Botaniska Trädgården
Åke Kestner, 08-16 28 56

Prins Eugens Waldermarsudde
Marina Rydberg, 08-662 28 00

Kungliga Djurgårdens förvaltning
Henrik Niklasson, 08-402 63 60

Statliga myndigheter

Kungl. Vetenskapsakademien
Ulf Linderoth, 08-673 95 11

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Anders Plenker-Tind, 08-785 46 09

Trädgårdsanläggare/Trädgårdsmästare

Mikado Mark & Trädgård AB
Robert Forsberg, 08-649 48 60