Vi på Trädmästarna strävar alltid efter att bevara den biologiska mångfalden. Vi vill bevara träden, sprida kunskap om träd och miljön och vi arbetar ständigt med att minska vår egna negativa miljöpåverkan.

Miljö och hållbarhet

Vi på Trädmästarna strävar alltid efter att bevara den biologiska mångfalden. Vi vill bevara träden, sprida kunskap om träd och miljön och vi arbetar ständigt med att minska vår egna negativa miljöpåverkan.

Träden har en viktig roll för en hållbar framtid – både i stadsmiljön och på landsbygden. Särskilt med tanke på att t ex en gammal ek kan härbärgera cirka 1000 olika arter, att träd och växtlighet fungerar som ett filter mot miljögifter i staden och att de även sänker temperaturen i sitt närområde.

Långsiktigt hållbart

Allt detta gör att vi genom alla våra åtaganden ser till att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi ser också till att bevara skyddsvärda träd och öka kunskapen om vikten av biologisk mångfald. Vi lär gärna ut kring vad du själv, i egenskap av privatperson eller verksamhet, kan göra som är bra för träden och den biologiska

Den allra största miljöpåverkan som vi på Trädmästarna idag gör är positiv. Men än finns det några punkter där vi behöver arbeta ännu mer för att fasa ut vår egna negativa miljöbelastning. Vi tar miljöhänsyn i vårt dagliga arbete t ex genom att vi till stor del använder handverktyg och klättrar istället för att använda liftar. Numera använder vi vegetabilisk olja och alkylatbensin i våra motorsågar och vi går också i allt större utsträckning över till batteridrivna verktyg.

Ständig strävan efter allt större positiv miljöpåverkan

Idag är det transporter som orsakar den största negativa påverkan på miljön från vår sida och vi arbetar ständigt med att utveckla nya rutiner för att minska miljöbelastning från dessa. Vårt anlitade transportföretag är miljöcertifierat och använder moderna fordon med lägre miljöbelastning. Våra egna bilar kör vi i ökande grad på Svanenmärkt drivmedel som delvis är baserad på tallolja. Vi arbetar systematiskt med miljöarbetet med tydliga miljömål som följs upp och vidare justeras.

Vi svarar gärna på dina frågor om du vill veta mer.

Du kan även läsa vår miljöpolicy.