Länkar

Trädföreningar och organisationer

The Tree Advice trust – www.treehelp.info

ArborEcology Ltd – www.arborecology.co.uk

Arboricultural Association – www.trees.org.uk

Centrum för biologisk mångfald – www.cbm.slu.se

Föreningen för dendrologi och parkvård – www.dendrologerna.nu

International Society of Arboriculture – www.isa-arbor.com

International Society of Arboriculture, UK and Ireland – www.isa-uki.org

Shigo and Trees, Associates – www.chesco.com

Svenska Trädföreningen – www.tradforeningen.se

Tree Care Industry Association – www.treecareindustry.org

Trädvårdsutbildningar

East Durham & Houghall College – www.edhcc.ac.uk

Merrist Wood College – www.merristwood.ac.uk

Moulton College – www.moulton.ac.uk

Myerscough College – www.myerscough.ac.uk

Hvilan Utbildning – www.hvilanutbildning.se

Sveriges Lantbruks Universitet – slukurs.slu.se

Trädvårdsutrustning och tjänster

Grönyte Konsult – www.gronytekonsult.se

Juniper AB – www.juniper.se