Trädtomografi kan spela en avgörande roll inför beslutsfattande situationer kring ditt trädbestånd.

Kartläggning av rötskador

Trädtomografi kan spela en avgörande roll inför beslutsfattande situationer kring ditt trädbestånd.

Med hjälp av trädtomografi kan vi med ultraljud, på ungefär samma sätt som man undersöker människokroppen, få fram en tydlig bild om stammens hälsotillstånd. Beroende på olika sorter och storlekar på träd använder vi oss av två olika mätningsmetoder för att få fram tillförlitliga resultat med minsta möjliga åverkan på träd.

DSC_0431

Kartläggning av rötskador med impulstomograf

Med hjälp av impulstomografi tar man fram en bild av stammens genomsnitt. Mätprincipen baseras på hastigheten av ljudimpulser som skickas genom stammen. Frisk ved leder impulserna bättre för att den är kompaktare än rötskadad ved. Rötskador och sprickor bromsar däremot ljudvågorna.

Nedan ser du mätprincipen och ett mätdiagram.

 

Vedens struktur avbildas i ett färgspektrum från blå (fast vedstruktur) över grön och gul till röd och magenta (strukturella defekter).

 

Kartläggning av rötskador med rötsonderingsinstrument

En tunn sonderingsnål (3 mm i diameter) driver med hög hastighet in i stammen och mäter borrmotståndet. Resultatet blir en mätkurva (se exemplet ovan) som indikerar vedens kondition (frisk ved eller rötskador).

Nedan ser du mätningsprincipen och ett mätningsdiagram.

DSC_0054

Mätningen genererar ett resultat i realtid och visas på den inbyggda displayen på resistografen. Resultatet kan föras över till en dator och skrivas ut.

pd500 graf

 

Kontakta oss gärna för mer information om hur trädtomografi kan spela en avgörande roll inför beslutsfattande situationer kring ditt trädbestånd eller om du vill ha en offert.