Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innefattar nygamla skogsbruksmetoder som inte bara bevarar skogens ekosystem utan också ökar lönsamheten för skogsägare.

Genom att undvika konventionellt trakthyggesbruk (kalhyggesbruk) bevaras biologisk mångfald och skogsmarkens hälsa. Samtidigt ökar möjligheterna till prisoptimering, merbetalning och kostnadseffektivisering.

Vill du maximera värdet av din skog? Upptäck fördelarna med hyggesfritt skogsbruk idag. Kontakta oss för mer information och skräddarsydda lösningar.

Vi vänder oss till alla typer av skogsägare och samarbetar gärna med andra aktörer.

Relaterade kategorier