Fällning av träd

Genomtänkt trädfällning av skickliga arborister kostar. Att chansa med ett billigare alternativ kan bli riktigt dyrt.

Trädfällning är ett potentiellt farligt arbete som bör utföras av yrkesutövare med rätt utrustning, utbildning och försäkring. Tillstånd för trädfällning kan behövas i vissa områden. Du som beställare är ansvarig för att alla tillstånd finns.

Enligt lag får aktiva bon av fåglar, bin och fladdermöss inte störas under häckningsperioden. I så fall avvaktar vi till slutet av sommaren. Upptäcker du aktiva bon i något träd som skall åtgärdas, vänligen meddela oss.

Vi har all erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar i känsliga park-, stads- och trädgårdsmiljöer. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och mobilplattformar. Naturligtvis har vi alla relevanta utbildningar, certifieringar och försäkringar.

Den 26 november 2011 tog vi ett policybeslut att inte fälla skyddsvärda träd på godtyckliga grunder. Vi värnar om träd och inspirerar och hjälper trädförvaltare att hitta alternativ till fällning av grova, gamla och ihåliga träd.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska ägare av skyddsvärda träd alltid söka samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

 

 

 

Relaterade kategorier