Fällning av träd

 

Genomtänkt trädfällning av skickliga arborister kostar. Att chansa med ett billigare alternativ kan bli riktigt dyrt.

 

Trädfällning är ett potentiellt farligt arbete som bör utföras av yrkesutövare med rätt utrustning, utbildning och försäkring. Det finns tyvärr allt för många exempel där det har gått illa. Fällning av träd i bebyggelse kräver ofta att trädet tas ned bit för bit, s.k. sektionsfällning. På så vis skadar man inte känsliga miljöer eller värdefulla objekt i trädets närhet.

 

Vi har all erfarenhet och utrustning för att säkert kunna utföra avancerade sektionsfällningar i känsliga park-, stads- och trädgårdsmiljöer. Våra arbetsmetoder gör det även möjligt att sektionsfälla träd otillgängliga för kranar och mobilplattformar. Naturligtvis har vi alla relevanta utbildningar, certifieringar och försäkringar.

 

Den 26 november 2011 tog vi ett policybeslut att inte fälla skyddsvärda träd på godtyckliga grunder. Vi värnar om träd och inspirerar och hjälper trädförvaltare att hitta alternativ till fällning av grova, gamla och ihåliga träd.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska ägare av skyddsvärda träd alltid söka samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

 

Relaterade kategorier