Hålla trädkronor från byggnader, ledningar och belysning

Vi behöver träd i anslutning till bebyggelse av många anledningar. För att de inte ska utgöra problem och skada krävs regelbunden underhållsbeskärning där trädkronor anpassas till omgivningen genom fackmässig beskärning.